нашата болница е специализирана в три основни направления

като разполагаме с модерна апаратура, която в някои аспекти е уникална за България